1. Kas yra Ergonomika?

Ergonomika – tai mokslas apie žmogaus darbo ir gyvenimo principus, kurio tikslas sukurti optimalias darbo sąlygas, pritaikyti priemones ir aplinką, kurie tausotų žmogaus sveikatą, garantuotų darbo saugumą ir našumą.