1. Galvos smegenų trauma – kas tai?

Galvos smegenų trauma (GST) – tai būsena, kai dėl tiesioginio smūgio į galvą metu yra sutrikdoma smegenų veikla ir/ar pažeidžiama anatominė smegenų struktūra.

Reabilitacija patyrus galvos smegenų traumą

  • Ankstyvioji reabilitacija pradedama taikyti stabilizavus būklę. Paskiriami specialūs kvėpavimo pratimai, gydymas padėtimi – specialus paciento guldymas.
  • Baigiant ankstyvąją reabilitaciją pereinama prie pasyvieji ar pusiau pasyvūs pratimai. Pradedamos logopedo atliekamos procedūros.
  • Per tarpinį laikotarpį jau būna išryškėję stabilūs neurologiniai sutrikimai – motorikos, judesių koordinacijos, kalbos. Pereinama nuo pasyviųjų ar pusiau pasyvių pratimų prie aktyviųjų.
  • Pradėjus sėdėti, atliekami ir pečių lanko pratimai. Kalbos sutrikimų atvejų tęsiamos logopedo atliekamos procedūros.
  • Vėlyvuoju laikotarpiu vyrauja aktyvūs pratimai. Stengiamasi maksimaliai atkurti laikinai sutrikusią funkciją ar kompensuoti prarastą ir atstatyti maksimalų žmogaus savarankiškumą.
  • Liekamųjų reiškinių laikotarpiu tęsiamos nurodytos priemonės, tačiau jau dažniausiai reabilitacijos ligoninėje.