2. Dėmesys ir atmintis

Dėmesys – svarbus kognityvinis procesas, kuris, bėgant laikui, lavėja ir kinta kartu su žmogumi. Skiriasi žmonių gebėjimas susikaupti, paskirstyti dėmesį ir perkelti jį nuo vieno objekto prie kito. 

Atmintis yra bazinė žmogaus psichinės veiklos funkcija. Atmintis tai sugebėjimas įsiminti, sisteminti, išlaikyti tai, kas patirta ir prireikus vėl gražinti šią informaciją į sąmonę, ja remtis mąstant ir elgiantis.