Ergoterapeutas padeda ugdyti naujas, atstatyti prarastas ar sutrikusias funkcijas, įgūdžius, pritaikyti aplinką ar priemones, tam, kad žmogus galėtų maksimaliai savarankiškai gyventi.

Pagrindinis ergoterapijos tikslas – sudaryti sąlygas, IS sergantiems asmenims, išlaikyti savarankiškumą ir nepriklausomumą kasdienėje, darbinėje ir laisvalaikio veiklose.
Ergoterapija apima pažintinių funkcijų lavinimą, nuovargio valdymą, įvairių pratimų mokymą, asmens priežiūros veiklų lavinimą, įvairios įrangos pritaikymą ir apmokymą ja naudotis, ergonomikos principų taikymą. Taip pat apima pacientų ir artimųjų mokymą apie ligos procesą, energijos taupymą, darbo supaprastinimą, planavimą ir saugumą.

Ergoterapijos tikslas – padėti sugrįžti fizinėms, protinėms, socialinėms ir profesinėms paciento galimybėms bei siekiama didesnio paciento savarankiškumo kasdienėje, darbinėje ir laisvalaikio veiklose.